Rusthåll 84-89 (79-84) Finnåker, Fellingsbro

Följande är en enkel förteckning över knektar som varit bosatta i Rusthållen 84-89 (efter 1836 nr 79-84, jfr Grill) Finnåker. Listan är långt ifrån komplett och jag tar gärna emot alla slags upplysningar om de personer som här skildras mycket kortfattat.
 
 

Nr 84 Finnåker

1691-94 Anders Ring
Död x.8 1694.
 
1694-1702 Daniel Torneij
 
1703-09 Olof Torneij
 
1709-10 Lars Ramberg
Antagen x.9 1709.
Död "i ståndquarteret" 9.4 1710.
 
1710-16 Eric Ramberg
 
1716-18 Abraham Åkerfeldt
 
1718-36 Erik Åkerfeldt
 
1736-49 Jonas Örgren
(I rullorna från 1736 till 1741 ändrades rotenumret från 84 till 86).
 
1749-80 Johan Finberg
Avsked 31.3 1780. "begär och får afsked, gjort tjänst i Pommerska kriget och blifvit illa blesserad tillägnas underhåll".
 
1780-1809 Lars Finnberg
Född 3.9 1757 i Jonstorp, Ödeby socken, förut kallad Jansson.
Hustru: Anna Andersdotter, född i Ösarehyttan, Ramsberg (T), död 16.12 1819. Barn: Catharina (f 12.1 1783, drunknad 20.8 1786), Johan (f 7.2 1786, sedermera 88 Quist nedan), Anna (f 18.9 1788), Caisa (f 13.8 1792).
Antagen 29.7 1780.
"Bevistat slagen vid Wiborg, Cronstad och Svensksund å skjärgårdsflottan" enl mönstring vid Vänersborgs sjukhus 10.8 1809.
Interimsavsked 10.8 1809, "För Ålderdom och Svagt Bröst oförmögen till vidare krigstjenst".
Död 4.4 1810.
 
1809-44 Anders Rask
Interimsavskedad 16.7 1844.
 
1844-69 Johan Erik Rask
Antagen 25.10 1844.
Interimsavsked 2.8 1869.
 
1870-? Johan Bergfalk
Född i Fellingsbro 19.9 1847, förut kallad Nystedt.
Antagen 16.1 1866, transporterad till denna rote 21.1 1870.
 
 

Nr 85 Finnåker

1691-1702 Anders Friskopp
Krigsfånge 9.7 1702, död 1.10 1702.
 
1703-06 Erich Wretman
Antagen 10.9 1703, död 2.3 1706.
 
1706-09 Peter Nätt
"Tråssdräng ifrån 19 tältlaget". Antagen som soldat 3.3 1706.
 
1709-36 Pehr Torneij
 
1736-46 Johan Torneij
 
1746-59 Lars Åkerstedt
Död i Pommern 8.1 1759.
 
1769-91 Anders Åkerstedt
Krigsfånge i Finland.
 
1791-1804 Gabriel Larsson
Avsked 1804, "sjuklig med godt loford".
 
1804-09 Jan Åkerstedt
"Commenderad till Pommern. Benådad med Tapperhets-Medaljen".
Död 2.5 1809.
 
1809-23 Erik Åker
Antagen 2.8 1809.
 
1824-39 Anders Blom
Antagen 5.4 1824.
Interimsavsked 4.10 1839.
 
1839-60 Anders Kleber
Antagen 17.11 1839.
Interimsavsked 12.10 1860.
 
1860-68 Anders Petter Blom
Född 13.10 1840 på Finnåkers ägor. Son till husaren Jan Peter Qvist nedan.
Hustru: Augusta Andersdotter, född 23.10 1840. Barn: Alma Helena (f 31.7 1864), Per Axel (f 29.3 1866), Elles (f 3.4 1868).
Antagen 23.1 1858 för 56 Lebbesta med namnet Blom. Hittransporterad 1861.
Interimsavsked 29.8 1868.
Utvandrar 11.9 1868 med familjen till "Norra Amerika".
 
1869-70 Anders Ludvig Frejtag
Född 26.1 1851 i Arboga s:n, förut kallad Berggren.
Antagen 24.1 1869.
Avsked 27.6 1870 på egen begäran.
 
1870-? Gustaf Tålén
Född 6.11 1844 i Fellingsbro, förut kallad Klein.
Antagen 6.10 1862. Hittransporterad 7.9 1870 från N:o 1.
"Sjuk i lägret" enl GMR 1885.
 
 

Nr 86 Finnåker

1691-95 Lasse Kamp
 
1696-? Carl Svensson
 
1704-07 Olof Åkerfeldt
Död 10.2 1707.
 
1707-? Jöns Åkerfäldt
"Cornett Liunggrens dräng". Antagen som soldat 10.2 1707.

 1716-22 Anders Öhberg
 
1722-41 Nils Öhberg
 
1741-59 Dan Rudbeck
Död 23.1 1759.
 
1759-67 Carl Erik Åkerquist
Antagen 1.5 1759.
Död 16.6 1767.
 
1767-91 Lars Åkerqvist
Antagen 30.6 1767.
Död i fångenskap i Finland.
 
1791-1809 Lars Åkerqvist
Gift med Brita Persdotter, född 7.3 1784 i Finnåkers by
Död 10.3 1809.
 
1809-32 Johan Qvist
Född 7.2 1786 på Finnåkers ägor, förut kallad Larsson.
Gift 6.5 1810 med Brita Persdotter (se ovan), död 30.11 1838. Barn: Anna (f 6.9 1811), Jan Peter (f 15.8 1813, sedermera husar nedan), Carl Gustaf (sedermera Brask, f 28.10 1815), Stina Caisa (f 24.8 1820).
Antagen 5.4 1809. "Övertog" företrädarens änka efter att "tillstånd av chefer erhållits".
Avsked på egen begäran. "tjent väl under 1808 och 1814 års krig i Norrige hvarför han, oförmögen att sig förrsörja, anmäles till underhåll".
Död 17.4 1872.
 
1832-63 Johan Petter Qvist
Född 15.8 1813 på Finnåkers gor.
Gift 1834 med Stina Andersdotter, född 15.6 1809 i Fellingsbro, död 30.9 1900. Barn: Jan Erik (f 30.8 1836, sedermera Lagerquist), Anders Petter (f 13.10 1840, sedermera 56/85 Blom ovan), fosterdotter Carolina Boström (f 6.10 1847), fosterson Lars August Tibbling (f 7.5 1853).
Antagen 24.9 1832, efterträder sin far. "Constituerad till vice Corporal d. 26 Maij 1847 och till Premier Corporal d. 27 Januarii 1853".
Interimsavsked 23.x 1863, pensioneras som "gratialist".
Död 17.4 1899.
 
1863-84 Carl Gustaf Qvist
Född 20.6 1843 i Medåkers s:n, förut kallad Lindmark.
Antagen 1.12 1863.
Vicekorpral 19.3 1874, korpral 29.6 1876, distinktionskorpral 13.11 1881.
Död 13.9 1884.
 
1884-? Johan Erik Blycker
Född 3.5 1864 i Fellingsbro, förut kallad Fält.
Antagen 13.11 1884.
 
 

Nr 87 Finnåker

1691-1703 Håkan Wahlman
Död 20.1 1703
 
1703-04 vakant
 
1704-? Anders Åkerman
Antagen 20.2 1704.
 
1709-17 Erich Moberg
Antagen x.9 1709
 
1717-22 Carl Söderholm
 
1722-46 Erich Moberg
Korpral.
 
1746-80 Anders Åkerlind
Avsked 31.5 1780 på egen begäran.
 
1780-1807 Johan Åkerlind
Antagen 29.6 1780.
Avsked 20.6 1807.
 
1807-09 Johan Lind
Antagen 20.7 1807.
Död 30.5 1809.
 
1809-35 Eric Lind
Antagen 8.11 1809.
Död 16.12 1835.
 
1836-64 Eric Finne
Född 17.11 1813 i Fellingsbro, förut kallad Lind.
Antagen 2.1 1836.
Avsked 14.6 1864. "Husaren N:o 82 Finne vid Lifsqvadronen af Kongl Lif Regementets Husar Corps har under sin långa tjenstetid ådragit sig Gikt och däraf följande styfhet i hela kroppen samt är i anledning häraf icke alenast oförmögen att längre tjena som Husar, utan eger äfven därigenom en betydligt förminskad att sjelf bidraga till sin bergning, hvilket intygas med denna min edliga förpliktelse; så sannt mig Gud så hjelpe till Lif och Själ. // Sanna Hed den 14:de Junii 1864 // Gustaf Örbom // Regementsläkare".
"Afsked med underhåll, tjent utmärkt väl".
 
1864-? Gustaf Åkerlind
Född i Fellingsbro 30.6 1842, förut kallad Carlsson.
Antagen 8.0 1864. "Begär och får heta Åkerlind".
Vid mönstringarna 1882 och 1885 "sjuk i lägret".
 
 

Nr 88 Finnåker

1691-94 Nils Brandt
 
1695-1705 Anders Nätt
Förut kallad Larsson.
Död 3.3 1705.
 
1705-09 Johan Åkerswärd
Antagen 12.4 1705.
 
1709-40 Carl Åker
Antagen x.9 1709
 
1740-77 Gustaf Åkerberg
Avsked 10.6 1777 på egen begäran.
 
1777-85 Carl Åkerberg
Antagen 23.8 1785.
 
1785-1809 Anders Åkerberg
"Commenderad till Pommern. Benådad med Medalj för Tapperhet i Fält".
Avsked 15.9 1809.
 
1809-10 Petter Grymsson
Antagen 14.11 1809.
Avsked 7.5 1810.
 
1810-26 Carl Lindmark
Antagen 5.6 1810.
Tidigare korpral vid Jägerhornska Regementet.
"Benådad med medalj för Tapperhet i Fält".
Avsked på egen begäran 3.7 1826. Får underhåll "för i Tjensten Orsakad sjuklighet", vilken "af befälet lofordas".
 
1826-40 Johan Lindell
Antagen 30.9 1826.
Interimsavsked 5.9 1840.
 
1841-70 Sven Gustaf Lindmark
Antagen 17.1 1841.
Avsked 22.6 1870.
"Vice korporalen N:o 83 Lindmark vid Lif Sqvadronen af Kongl. Lif Regementets Husar Corps behäftad med ljumskbråck till höger, och som under pågående Regements Möte blifvit slagen å venstra höften, hvarefter ännu tydliga blånader förefinnas samt dessutom är besvärad af tidtals återkommande ledgångsrheumatism, är i följd deraf numera till krigstjenst oförmögen och äger jemväl derigenom en minskad förmåga att arbeta och sjelf bidraga till sin bergning, hvilket jag härmed icke allenast på min aflagda embetsed intygar, utan och med denna min edliga förpliktese; så sannt mig Gud hjelpe till lif och sjel, bekräftar. // Axevalla Hed den 22 Junii 1870 // N A Spanman // Regementsläkare".
"Begär och får afsked med anmälan till underhåll med expektans - tjent utmärkt väl".
 
1870-? Carl Olof Finne
Född 18.2 1851 i Medåkers s:n, förut kallad Haglund.
Antagen 14.10 1870.
Sjukvårdshusar enl GMR 1876.
 
 

Nr 89 Finnåker

1691-91 Nils Haag
 
1691-95 Pehr Haag
 
1695-? Matts Haag
Förut kallad Bengtsson
 
?-1702 Erik Lindqvist
Förut kallad Larsson.
Död i fält 5.2 1702.
 
1703-? Pär Lindqvist
"Erik Lindqvists enkas son".
 
1709-17 Anders Lindqvist
Antagen x.9 1709
 
1717-59 Gustaf Lindqvist
Död i Pommern 15.1 1759.
 
1759-1809 Gustaf Lindqvist
Antagen 29.3 1759.
Avsked 15.9 1809.
 
1809-29 Lars Mollberg
Antagen 8.11 1809.
Avsked på egen begäran. Får underhåll eftersom "han har bevistat krig och tjent väl".
 
1829-38 Carl Eric Sarén
Antagen 23.10 1829.
Avsked 10.9 1838.
"Begär och får afsked för Sjuklighet och Oduglighet. Skall återbära halfva Legan".
 
1839-70 Carl F Markhoff
Antagen 1.1 1839.
Avsked på egen begäran 27.6 1870 med underhåll: "tjent utmärkt väl".
 
1870-? Anders Fischer
Född 28.2 1849 i Öja s:n, Nyköping, förut kallad Ölander.
Antagen 14.10 1870.
 
 
Källa: Generalmönsterrullor. Uppgifter lämnade av Bengt Bergquist. Tack!

Sidan uppdaterad 13.8 2001 av Mats Karlsson.