Kartläggning av Fellingsbroknektar

Varför hängde sig husar Johan Sörman en majdag 1863? Vilken sjukdom drogs Anders Lundfeldt med år efter år så att han missade nästan varje mönstring? Vad fick Anders Friskopp utstå i klorna på fienden som krigsfånge? Vad hade oduglingen Carl Eric Sarén gjort för att tvingas återbetala halva legan? Hur kunde ryssen ge Eric Wester en kejserlig orden?
  Frågorna är många, svaren få. En annan intressant fråga är varför så gott som inget har sammanställts om de tusen och åter tusen husarer som passerat genom Fellingsbro socken under de cirka 220 år som indelningsverket bestod? Med tanke på att det funnits ett hundratal rusthåll i socknen är detta svårt att förstå. Jag vill här göra ett försök att råda bot på denna brist. Men jag klarar det inte själv, utan behöver er hjälp.
  Merparten av knektarna som levat i socknen tillhörde Livregementets husarer. Mantalslängder och mönsterrullor ger ibland ganska dramatiska uppgifter om deras liv genom seklerna. Soldatens liv var stundom hårt, vilket satte sina spår i både kropp och själ. Märkta av strider, strapatser, kalla nätter i fält, fångenskap, dålig hygien och enahanda kost hade många svårt att finna sig till rätta i det civila livet. Det är dessa livsöden som intresserar mig.

Min idé är att samla uppgifter om Fellingsbros rusthåll och deras knektar här på internet. Jag kan bara bidra med tre knektar och tre rusthåll, men många bäckar små... Faktauppgifter som namn, nummer och tjänstgöringsdata är bara en början - sedan gäller det att hitta alla livsöden. En gigantisk uppgift, förvisso.
  Om du har stött på knektar från Fellingsbro i din forskning - hör av dig! Inget bidrag är för litet. Kanske kan vi en dag ha samlat ihop uppgifter om alla rusthåll och en hel del av de husarer som passerat revy.
  Några ekonomiska incitament kan jag tyvärr inte fixa. Vill du bidra till detta projekt så blir belöningen släkt- och hembygdsforskarens gamla vanliga: den personliga tillfredsställelsen.
  Du kan läsa mer om existerande knektregister längre ned på denna sida. Där förklaras även den ibland underliga numreringen.

I min egen forskning har jag koncentrerat mig på 1800-talet och därmed Livregementets Husarer. Dess föregångare var Livregementet till häst, en tid som jag inte tagit med i de rusthåll jag kartlagt. Men jag hindrar ingen från att gå hur långt tillbaka som helst. Så småningom kommer även jag att komplettera "mina" rusthåll med husarer från äldre tid.
  Rusthållens antal och numrering varierar genom åren och när Grill tillkommer i slutet av 1850-talet finns exempelvis 91 stycken, se separat lista. Jag har dock valt att utgå från ovanstående förteckning med 100 nummer, som jag fått från Soldatregistret Närke. Den omfattar såvitt jag kan förstå alla rusthåll som funnits i socknen, frånsett dubblering som kan ha förekommit vissa tidsperioder.
  Att numren ibland inte stämmer kan ha en mängd orsaker, bland annat att rotar förs över från andra regementen. Det är därför mycket marigt att ens hitta en grunduppsättning nummer att utgå ifrån. Min numrering tillför i detta avseende ingen ökad förståelse, dessvärre. Allting flyter, som släktforskaren sa.
  Centrala soldatregistret har register över i stort sett alla indelta soldater som någonsin funnits, men välkomnar alltid kompletterande personuppgifter. Databasen finns sökbar på webben tack vare samarbete med DIS. Det finns även en CD med uppgifter om drygt 195 000 knektar, vilket är omkring hälften av alla indelta knektar genom tiderna. Den kan beställas via Björn Lippold. Jag förbehåller mig rätten att vidarebefordra här inkomna uppgifter till registret (om inte uppgiftslämnaren uttryckligen motsätter sig detta).
  Sist men inte minst ska förstås Krigsarkivet nämnas. Dessvärre finns inte mycket att hämta på arkivets hemsida (länk t.v.), men utan samlingarna skulle vi knektforskare stå oss ganska slätt. Där har jag och de flesta uppgiftslämnare på dessa sidor hämtat våra data. Det tar tid att söka i samlingarna, men någon genväg finns inte. Sanningen skall icke uppenbaras på webben, utan i arkiven. De uppgifter jag presenterar här är inte ens en droppe i havet.

 
Mats Karlsson, Dr Widerströms gata 52, 129 54 Hägersten

Sidan uppdaterad 6.2 2005. © Mats Karlsson